Recertificación de Nadcap de proceso químico con mérito. Asistencia de Elhco en el Nadcap meeting de febrero de 2024

Després de l’auditoria realitzada durant el passat mes d’octubre de 2023, Elhco va aconseguir revalidar novament la certificació Nadcap en l’àrea del nostre procés químic amb mèrit, fet que demostra la solidesa i fiabilitat dels nostres processos de recobriment metàl·lic, com ara el niquelat químic, el zinc-níquel o el passivat d’acers, entre altres. A més, durant la mateixa auditoria, Elhco va ampliar l’abast de la seva auditoria afegint el procés de pintura, el qual s’utilitza per augmentar la protecció de la peça recoberta davant la corrosió.

Amb aquestes certificacions, el personal qualificat d’Elhco compta amb la conformitat de Nadcap per dur a terme diferents processos químics i de pintura per tractar peces per part d’empreses del sector aeronàutic, reafirmant així la nostra capacitat per oferir serveis del més alt nivell.
A més, Elhco ha assistit a la primera edició del Nadcap meeting de l’any 2024, celebrat del 19 al 22 de febrer a l’hotel InterContinental Athenaeum d’Atenes, Grècia. L’esdeveniment ha tingut la presència de més de 200 delegats de diferents tipus d’empreses relacionades amb el sector aeronàutic i en aquesta edició s’han tractat diversos temes d’actualitat, com la protecció de dades i ciberseguretat en la indústria aeroespacial, la prohibició o suspensió per part d’alguns OEMs de substàncies químiques amb potencial risc per a la salut o el medi ambient (percloroetilè, PFAs), i les dates de finalització de l’ús de substàncies regulades per la normativa REACH (cadmi i crom hexavalent).

Durant les reunions del Task Group de Procés Químic, s’han debatut i aprovat els nous requisits per al mode de fallada B de l’auditoria Nadcap del 2024, que s’estableixen estadísticament. També s’ha discutit el qüestionari inicial que es realitza als possibles auditores de procés químic Nadcap, i s’han debatut i aprovat les preguntes del checklist AC7108/2, entre altres temes tècnics interessants.

Durant aquesta trobada, Elhco ha tingut l’oportunitat d’interactuar amb molts dels actors més importants del sector aeronàutic a nivell mundial i de donar a conèixer la nostra marca com un dels proveïdors de recobriments metàl·lics més rellevants a nivell europeu. A més, s’han establert nous contactes que podrien derivar en futures col·laboracions.

CONTACTE
SOL·LICITI INFORMACIÓ