RECOBRIMENT DE ZINC-NÍQUEL

El recobriment electrolític de Zn-Ni consisteix en la deposició d’una aleació de zinc i níquel, amb una concentració de níquel de entre 6-16%.

És un recobriment mitjanament dur, podent assolir els 450 HV. Aquest recobriment aporta una alta resistència a la corrosió (més de 750 h en càmara de boira salina) amb espessors de entre 10 i 18 micres.

Una altra de les seves funcions és la d’evitar l’efecte pila galvànica quan acer i alumini han de muntar-se junts, evitant d’aquesta manera l’oxidació accelerada de l’alumini.

També s’utilitza com a capa mordent per a l’aplicació d’imprimació i pintura.

El nostre procés de Zinc-níquel compleix amb la normativa AMS2417.

Per veure les nostres certificacions per client, faci clic aquí.

SOL·LICITI COTITZACIÓ

Demani’ns més informació sobre els nostres tractaments tècnics de superfície i serveis. Escoltem les seves necessitats i l’hi oferim una solució de màxima qualitat i seguretat. Podem treballar en sèries curtes o en produccions de llarga durada.

SOL·LICITI COTITZACIÓ

Demani’ns més informació sobre els nostres tractaments tècnics de superfície i serveis. Escoltem les seves necessitats i l’hi oferim una solució de màxima qualitat i seguretat. Podem treballar en sèries curtes o en produccions de llarga durada.