DADES DE CONTACTE

DADES DEL TREBALL

Material

Quantitat de peces

Tipus de procés

Espessor

Normativa

Bombo o bastidor

EXPLICA'NS BREUMENT LA TEVA CONSULTA