OBJECTIU DELS TRACTAMENTS TÈRMICS

Els tractaments tèrmics que oferim a Elhco tenen tres propòsits generals:

  • Alleujament de tensions
    Es un procés previ als tractaments superficials el qual, mitjançant l’augment de la temperatura, alleuja les tensions acumulades del material base durant la fabricació del component sense afectar la seva estructura inicial ni les seves propietats.
  • Deshidrogenat de les peces
    Després de realitzar el recobriment d’una peça metàl·lica, l’hidrogen format durant el tractament electroquímic pot difondre dins de la xarxa cristal·lina del material provocant la fragilització del mateix. Aquest procés pot evitar-se a través d’un tractament tèrmic que es realitza just després del recobriment, eliminant l’hidrogen del material.
  • Enduriment de capa de níquel químic
    Mitjançant l’aplicació de temperatures elevades es produeix un canvi d’estructuració atòmica del níquel, el que li confereix una alta duresa superficial, podent obtenir-se valors de fins 1000 HV.

SOL·LICITI COTITZACIÓ

Demani’ns més informació sobre els nostres tractaments tècnics de superfície i serveis. Escoltem les seves necessitats i l’hi oferim una solució de màxima qualitat i seguretat. Podem treballar en sèries curtes o en produccions de llarga durada.

SOL·LICITI COTITZACIÓ

Demani’ns més informació sobre els nostres tractaments tècnics de superfície i serveis. Escoltem les seves necessitats i l’hi oferim una solució de màxima qualitat i seguretat. Podem treballar en sèries curtes o en produccions de llarga durada.