ANODITZAT D’ALUMINI

L’anoditzat d’alumini és un procés electrolític en el que es forma una capa anòdica d’òxid d’alumini sobre la seva superfície. Dita capa, un cop segellada, li aporta propietats de resistència a la corrosió. Sense segellar, pot ser un bon mordent per a la imprimació i posterior pintura de les peces.

A Elhco disposem de 3 tipus d’anoditzat:

  • Sulfúric o natural: sense tonalitat després de la seva aplicació per a augmentar la resistència a la corrosió i/o como mordent per a la imprimació.
  • Cròmic: aporta una alta resistència a la corrosió.
  • Dur: per a recobriments tècnics que requereixin duresa superficial apart de protecció contra la corrosió.

Amb respecte als segellats, a Elhco disposem de segellat en aigua o amb dicromat sòdic. Els colors són orientatius ja que la tonalitat final dependrà tant de l’espessor de la capa anòdica com de l’aleació d’alumini inicial.

Els nostres processos d’anoditzat compleixen amb la normativa industrial MIL-A-8625.

Per a veure les nostres certificacions per client, faci clic aquí.

SOL·LICITI COTITZACIÓ

Demani’ns més informació sobre els nostres tractaments tècnics de superfície i serveis. Escoltem les seves necessitats i l’hi oferim una solució de màxima qualitat i seguretat. Podem treballar en sèries curtes o en produccions de llarga durada.

SOL·LICITI COTITZACIÓ

Demani’ns més informació sobre els nostres tractaments tècnics de superfície i serveis. Escoltem les seves necessitats i l’hi oferim una solució de màxima qualitat i seguretat. Podem treballar en sèries curtes o en produccions de llarga durada.