SEGELL DE PYME INNOVADORA EN RECONEIXIEMENT A LANOSTRA TASCA EN I+D+i

PYME Innovadora

El Ministeri de Ciència i Innovació ens ha concedit el distintiu de Pyme Innovadora en reconeixement a la nostra aposta per la innovació i a la presència de l’empresa en projectes nacionals i internacionals.

El segell de PYME Innovadora és una distinció que reconeix les petites i mitjanes empreses que destaquen per la seva contribució a la generació de coneixement i a la promoció de la R+D a Espanya. Per obtenir aquesta distinció, les empreses han de complir amb requisits rigorosos i demostrar un compromís constant amb la innovació i la recerca. Elhco ha superat amb èxit aquest procés d’avaluació, establint la seva posició com a referent en el camp de la innovació.

PREMI GENERALITAT DE CATALUNYA EN RECONEIXEMENT D’UNA ACTUACIÓ SINGULAR A FAVOR DEL MEDI AMBIENT

Potencialment, les indústries galvàniques poden ser molt contaminants, per la seva capacitat de generar residus que contenen una concentració significativa de metalls pesats.

El factor decisiu que va impulsar a l’empresa a realitzar aquest projecte a favor del medi ambient va ser la voluntat de reduir la quantitat de residus que es generaven, mitjançant tractaments de depuració al buit que fessin possible l’abocament zero d’aigües residuals.

PREMI UNIPEDE EN RECONEIXEMENT A L’EFICÀCIA ENERGÈTICA EN EL PROCÉS PRODUCTIU

Elhco va implementar un sistema de tractament de residus pioner amb el que es va conseguir concentrar el màxim de residus líquids fins obtenir un llot sòlid, tot això a través d’un circuit d’evaporadors al buit. Al mateix temps, s’obté aigua destil·lada de molt bona qualitat que es torna a reutilitzar pels processos industrials.

Amb aquest sistema s’aconsegueix reduir els costos d’aigua, el canon de sanejament, la quantitat de reactius, els abocaments d’aigües residuals i el 50% de llots generats que van a l’abocador.

INTERNATIONAL ELA AWARD

Premi per part de la Unió Internacional de Productors i Distribuidors d’Energia Elèctrica (UNIPEDE, París), associació fundada a l’any 1925 i present en 57 paisos, dels quals 37 són europeus.

SOL·LICITI COTITZACIÓ

Demani’ns més informació sobre els nostres tractaments tècnics de superfície i serveis. Escoltem les seves necessitats i l’hi oferim una solució de màxima qualitat i seguretat. Podem treballar en sèries curtes o en produccions de llarga durada.

SOL·LICITI COTITZACIÓ

Demani’ns més informació sobre els nostres tractaments tècnics de superfície i serveis. Escoltem les seves necessitats i l’hi oferim una solució de màxima qualitat i seguretat. Podem treballar en sèries curtes o en produccions de llarga durada.