NÍQUEL QUÍMIC

El níquel químic és un procés que no requereix de corrent elèctric (reductor en els processos electrolítics) per a dipositar níquel sobre una superfície catalíticament activa.

En el bany de níquel químic està present tant el metall que es dipositarà com el reductor que permet que la reacció química es dugui a terme (hipofosfit). En conseqüència, el dipòsit de níquel conté una certa quantita de fòsfor que confereix al recovriment unes propietats diferents a les de l’obtingut per níquel electrolític.

Depenent de la quantitat de fòsfor dipositada, els banys de níquel químic es divideixen en 3 categories.

Recubrimientos químicos - Níquel químico - Níquel químico PTFE - ELHCO

Níquel químic de baix contingut en fòsfor (2-4% P)

El níquel de baix contingut en fòsfor és un recobriment que ofereix una gran resistència al desgast degut a la seva morfologia cristal·lina, que li confereix una gran duresa de capa, al voltant de 700 HV de duresa. Degut al seu baix contingut en fòsfor, el recobriment és magnètic i no molt resistent a la corrosió (aprox. 48 h en boira salina).

Níquel de mig contingut en fòsfor (7-9% P)

El níquel de mig contingut en fòsfor és un recobriment que ofereix resistència al desgast. La seva morfologia semi-cristal·lina semi-amorfa li confereix una duresa superficial entre 500 – 600 HV, podent arribar als 950 HV després de realitzar un tractament tèrmic adequat.

Pel seu major contingut en fòsfor, aquest recobriment no es magnètic i pot aguantar fins 96 h en càmara de boira salina.

Níquel d’alt contingut en fòsfor (>10% P)

El níquel d’alt contingut en fòsfor és un recobriment que s’utilitza quan es requereix una alta protecció contra la corrosió, ja que el seu alt contingut en fòsfor i la seva morfologia amorfa li permeten sobrepassar les 336 h en càmara de boira salina, podent arribar a temps majors depenent de l’espessor de la capa.

Dels tres tipus de níquels, és el més dúctil ja que ofereix una duresa superficial al voltant de 450 HV. Després d’un tractament tèrmic, es pot arribar a obtenir 900 HV però es perd part de la seva alta protecció a la corrosió.

El nostre procés de níquel químic compleix amb les normatives industrials AMS2404, ASTM B733 i ISO 4527.

Per veure les nostres certificacions per client, faci clic aquí.

Recubrimientos químicos - Níquel químico - Níquel químico PTFE - ELHCO

NÍQUEL QUÍMIC – PTFE

El procés de níquel químic tefló consisteix en la deposició d’una capa de níquel químic que incorpora partícules de tefló en la seva matriu.

És un recobriment amb un coeficient de fricció baix, pel que la seva resistència al desgast és molt elevada, així com les seves propietats pel desemmotllat.

El recobriment té una duresa superficial mínima de 400 HV.

OR QUÍMIC

Es un procés de deposició per immersió en calent que diposita capes d’or de 24 quilats, de color profund i intens, sobre una àmplia gamma de metalls. Aquest procés no utilitza corrent elèctric.

Recubrimientos químicos

SOL·LICITI COTITZACIÓ

Demani’ns més informació sobre els nostres tractaments tècnics de superfície i serveis. Escoltem les seves necessitats i l’hi oferim una solució de màxima qualitat i seguretat. Podem treballar en sèries curtes o en produccions de llarga durada.

SOL·LICITI COTITZACIÓ

Demani’ns més informació sobre els nostres tractaments tècnics de superfície i serveis. Escoltem les seves necessitats i l’hi oferim una solució de màxima qualitat i seguretat. Podem treballar en sèries curtes o en produccions de llarga durada.