LÍQUIDS PENETRANTS

És un assaig no destructiu en el que s’analitzen les possibles esquerdes i/o porus superficials presents en el material (comunament alumini i acer inoxidable).

El procés consisteix en submergir les peces d’un líquid (fluorescent en el nostre cas) que té una gran penetració en porus i esquerdes.

Després del rentat corresponent, les peces son sotmeses a una pols reveladora que fixa el líquid fluorescent perque no surti de l’esquerda. Així es poden observar possible indicacions en la cabina d’inspecció, amb llum ultravioleta que fa que les possibles esquerdes i/o porus brillin.

Preparación de superficies - Ensayos no destructivos - ELHCO

PARTÍCULES MAGNÈTIQUES

És un assaig no destructiu en el que s’analitzen les possibles esquerdes i/o porus superficials presents en el material (comunament acer i/o materials magnètics/magnetitzables).

La peça es magnetitza en una taula de treball que té un fluid amb partícules magnètiques fluorescents en suspensió. Aquest líquid es fa passar per la peça i allà on hi hagi un porus o ranura, les partícules queden retingudes.

Posteriorment s’analitza la peça sota llum ultravioleta, si hi han porus o ranures es veurà una emissió fluorescent.

Per veure les nostres certificacions per client

SOL·LICITI COTITZACIÓ

Demani’ns més informació sobre els nostres tractaments tècnics de superfície i serveis. Escoltem les seves necessitats i l’hi oferim una solució de màxima qualitat i seguretat. Podem treballar en sèries curtes o en produccions de llarga durada.

SOL·LICITI COTITZACIÓ

Demani’ns més informació sobre els nostres tractaments tècnics de superfície i serveis. Escoltem les seves necessitats i l’hi oferim una solució de màxima qualitat i seguretat. Podem treballar en sèries curtes o en produccions de llarga durada.