Proyecto SUSCROM

A mitjans del mes d’abril de 2024, ELHCO ha participat en la reunió de certificació per part del CDTI de tant la primera com la segona anualitat del projecte SUSCROM. Tots els socis del consorci que formen part d’aquest projecte, ELHCO, CHEMPLATE Materials, SURTECH Engineering i EGILE Mechanics van estar presents juntament amb representants de CIDETEC Surface Engineering. La reunió principal va tenir lloc a les instal·lacions d’ELHCO, on els socis van exposar a la representant del CDTI totes les activitats realitzades fins a la data. Finalment, es van realitzar visites a les instal·lacions d’ELHCO i posteriorment, a les de CHEMPLATE. L’auditoria s’ha resolt amb èxit i el projecte continuarà fins al final de 2024, tal com estava previst.

Recordem que l’objectiu principal del projecte SUSCROM es basa en la necessitat de trobar una alternativa que permeti substituir el crom dur per altres solucions més sostenibles. L’estratègia del projecte SUSCROM va ser concebuda a partir dels resultats obtinguts en el projecte TRUE-REPLACE i combina processos coneguts de níquel químic i el desenvolupament d’un procés de cromat que contingui crom trivalent.

El projecte s’emmarca dins del Programa Tecnològic Aeronàutic (PTA), el qual està subvencionat pel CDTI i pertany al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Ministeri de Ciència i Innovació.

Proyecto SUSCROM
CONTACTE
SOL·LICITI INFORMACIÓ