No només canvia el disseny. Ara presentem la secció de Processos i Serveis de forma més senzilla, de manera que les empreses poden visualitzar d’ una manera àgil el ventall de serveis que elhco els hi ofereix.

També hem ampliat la secció de Control de Qualitat per a explicar i mostrar les possibilitats dels nostres laboratoris, un dels punts diferenciadors dels treballs d’elhco.

Si necessita més informació o vol fer-nos arribar alguna consulta, estem a la seva disposició en la secció de Contacte.

CONTACTE
SOL·LICITI INFORMACIÓ