H2-FREE en LIEBHERR-Aerospace

A finals del mes d’octubre de 2023, ELHCO va participar en la reunió final del projecte H2-FREE a les instal·lacions de LIEBHERR-Aerospace, a Lindenberg (Alemanya). Tots els socis del consorci que formen part d’aquest projecte, Helmholtz-Zentrum Hereon, Fundación Azterlan, Elsyca NV, Max Planck Institut für Eisenforschung, CIDETEC Surface Engineering i ELHCO van estar presents i van presentar els resultats finals del projecte, a més de fer una revisió general dels objectius inicials del projecte i la seva consecució.

L’objectiu principal del projecte H2-FREE s’ha basat en el desenvolupament d’una guia pràctica per al desgassificat d’hidrogen en acers UHSS recoberts amb Zn-Ni, amb la intenció de reduir els costos de producció i permetre la substitució dels recobriments de cadmi, regulat pel reglament REACH, pels de Zn-Ni. Aquest últim és una alternativa menys tòxica i més segura des del punt de vista ambiental. La electrodeposició de Zn-Ni té una eficiència més baixa que la electrodeposició de cadmi, de manera que l’electricitat no utilitzada en el dipòsit del recobriment es gasta en la producció d’hidrogen mitjançant la reducció de molècules d’aigua, que és el mitjà de treball. Aquest hidrogen atòmic naixent té la capacitat d’absorbir-se a l’estructura dels acers, provocant la fragilització del material i la seva posterior ruptura.

El projecte s’emmarca dins del programa Clean-Sky 2 del Programa Marc Horizon Europe H2020 i va ser finançat per la Unió Europea. Va concloure oficialment el 31 d’octubre de 2023.

Finalment, agraïm especialment la hospitalitat de LIEBHERR-Aerospace com a amfitrió amb tots els participants de la trobada.

H2-FREE en LIEBHERR-Aerospace
CONTACTE
SOL·LICITI INFORMACIÓ