L’objectiu general del projecte ha sigut el desenvolupament, escalat i validació d’un procés multicapa de níquel químic com alternativa als recobriments de crom dur hexavalent (alt gruix), habitualment utilitzats en els sectors aeronàutic i d’automoció.

Per a aquest projecte, es va seleccionar un acer d’alta resistència a la tracció (300M) i un acer de baix contingut en carboni com a substrats i tres banys de níquel químic amb diferent contingut en fòsfor (alt, mig i baix). Inicialment, també es van seleccionar partícules de carbur de silici (SiC) i de tefló (PTFE) per a crear composites en la capa exterior del recobriment i dotar-lo així d’una major duresa i lubricitat.

Finalización del proyecto TRUE-REPLACE

Assoliments del projecte TRUE-REPLACE

 • 1

  S’han desenvolupat seqüències d’activació superficial per l’acer 300M i de baix contingut en carboni pels sectors aeronàutic i d’automoció, respectivament. Les formulacions desenvolupades i optimitzades permeten aconseguir una activació superficial excel·lent, tant entre el substrat i el primer recobriment de níquel aplicat, com entre les capes successives en la disposició multicapa. L’avaluació de l’adherència va demostrar que, un cop aplicades les seqüències d’activació optimitzades, no es produeixen errors d’adherència a cap nivell dins de l’arquitectura de la capa. Tanmateix, les formulacions desar desenvolupades han sigut escalades a nivell industrial per a la seva implementació en planta.

 • 2

  S’ha desenvolupat una nova formulació de níquel químic de baix contingut en fòsfor totalment respectuosa amb el reglament REACH i les seves obligacions a nivell de contingut de substàncies altament preocupants (SVHC). Es tracta d’una solució multicomponent capaç d’obtenir recobriments amb propietats properes a les assolides pel cromo dur hexavalent. La formulació desenvolupada es una solució robusta i estable, capaç d’arribar a una vida útil de 8-10 MTO (metal turn over), similar a la oferida per productes comercials actualment en el mercat.

 • 3

  S’ha aconseguit estabilitzar i codepositar nano i micropartícules de diferent naturalesa (tefló i SiC) al si dels recobriments nous desenvolupats. La distribució de partícules adquirida és homogènia. Els mètodes de producció de partícules han sigut igualment escalades a un volum de producció de 5 L de concentrat.

 • 4

  S’han avaluat una gran quantitat de combinacions de recobriments de níquel químic, incloent multicapes, addició de partícules i efecte del tractament tèrmic. Tots els recobriments van ser produïts a escala industrial en tancs de 1700 L en les instal·lacions d’ELHCO, posant de manifest la maduresa del procés i la possibilitat d’una ràpida implementació industrial del mateix.

 • 5
  S’han definit dos tipus de recobriments de níquel químic, amb i sense partícules de reforç, com solucions alternatives als recobriments de crom dur hexavalent en base als resultats assolits de duresa i resistència a la corrosió en càmera de boira salina.
 • 6

  Aquests recobriments van ser aplicats sobre demostradors de cadascun dels sectors industrials d’interès, assolint les especificacions definides i demostrant la viabilitat de la solució en base níquel químic como alternativa viable al cromat dur hexavalent.

Consorci i finançament

El projecte ha sigut finançat pel programa Eurostars-2 de la Unió Europea (Actuación interempresas internacional). El líder del projecte ha sigut ELHCO i junt amb nosaltres han participat tant CHEMPLATE, empresa formuladora de productes químics per a galvanoplàstia, como SMALLMATEK, empresa portuguesa especialista en el desenvolupament de nanomaterials a la carta. A més, el projecte ha comptat amb la col·laboració del centre tecnològic CIDETEC, el qual es especialista en enginyeria de superfícies. Entre tots, han format un consorci amb el coneixement i l’experiència suficients per a assolir els objectius exigents del projecte.

CONTACTE
SOL·LICITI INFORMACIÓ