Convocatòria: Aquest projecte ha rebut finançament del programa Eurostars-3 CoD5 amb cofinançament del CDTI i del Programa Marc d’Investigació i Innovació Horizon Europe H2020 de la Unió Europea.

Eureka Eurostars
Co-funded by the European Union
Ministerio de Ciencia e Innovación
 • Data d’inici: 1 de juny de 2024
 • Data de fi: 30 de novembre de 2026
 • Participants: Elhco (ESP, empresa líder del projecte), Fraunhofer IAPT (ALE), Kripton (ESP), Optimus 3D (ESP), DigitalTwin Technology (ALE) i amb la col·laboració de CIDETEC (ESP)

RESUM

La Fabricació Additiva de Metalls (FAM) està reemplaçant els mètodes de producció actuals, ja que permet la fabricació de peces amb geometries complexes per a diverses industries, oferint beneficis potencials en termes de pes, funcionalitat, temps de producció i fabricabilitat. No obstant això, el post-processat és essencial, limitant una major penetració al mercat de la FAM a causa de:

• La microestructura particular de les peces fabricades amb FAM.
• La manca d’uniformitat en la geometria.
• Àrees de difícil accés, com ara buits i forats.

Això resulta en un increment del cost de post-processat d’aproximadament del 20% i en la dificultat de garantir el compliment dels requisits finals en termes de protecció contra la corrosió. Si no es desenvolupen tractaments de superfície adequats, el progrés esperat d’aquesta tecnologia podria no succeir, especialment per a alguns materials com l’alumini.

Hi ha diferents tecnologies de fabricació additiva de metalls (FAM), però de totes elles, la Fusió de Llit de Pols (FLP) té l’avantatge de permetre la fabricació de peces amb alta complexitat estructural i un alt nivell de precisió. Dels nombrosos metalls i aliatges que poden ser processats mitjançant la tecnologia de FLP, els aliatges d’alumini són les que presenten un major interès per a la indústria automotriu i aeroespacial degut a la seva alta resistència i rigidesa en relació amb el seu pes, bona resistència a l’ús i a la corrosió, i el seu potencial per al reciclatge.

Per això, la recerca i la innovació són necessàries per crear mesures específiques de protecció, ja sigui canviant les condicions d’impressió de FAM, ajustant els post-tractaments i/o desenvolupant tractaments de superfície personalitzats. A més, es necessiten pautes de disseny orientades al post-processat i mètodes d’anàlisi de superfícies. Per aconseguir aquest objectiu, es requereixen noves estratègies de disseny de components, protocols de producció i productes, juntament amb un millor control i comprensió de les fallades introduïdes per les condicions de fabricació. Per tant, l’objectiu principal de BOOST3DMETAL és el desenvolupament d’eines avançades i productes específics per a la fabricació i post-processat de components FAM d’alumini, abastant des del disseny de la peça fins al producte final.

La Fabricació Additiva de Metalls (FAM) està reemplaçant els mètodes de producció actuals, ja que permet la fabricació de peces amb geometries complexes per a diverses industries, oferint beneficis potencials en termes de pes, funcionalitat, temps de producció i fabricabilitat. No obstant això, el post-processat és essencial, limitant una major penetració al mercat de la FAM a causa de:

• La microestructura particular de les peces fabricades amb FAM.
• La manca d’uniformitat en la geometria.
• Àrees de difícil accés, com ara buits i forats.

Això resulta en un increment del cost de post-processat d’aproximadament del 20% i en la dificultat de garantir el compliment dels requisits finals en termes de protecció contra la corrosió. Si no es desenvolupen tractaments de superfície adequats, el progrés esperat d’aquesta tecnologia podria no succeir, especialment per a alguns materials com l’alumini.

Hi ha diferents tecnologies de fabricació additiva de metalls (FAM), però de totes elles, la Fusió de Llit de Pols (FLP) té l’avantatge de permetre la fabricació de peces amb alta complexitat estructural i un alt nivell de precisió. Dels nombrosos metalls i aliatges que poden ser processats mitjançant la tecnologia de FLP, els aliatges d’alumini són les que presenten un major interès per a la indústria automotriu i aeroespacial degut a la seva alta resistència i rigidesa en relació amb el seu pes, bona resistència a l’ús i a la corrosió, i el seu potencial per al reciclatge.

Per això, la recerca i la innovació són necessàries per crear mesures específiques de protecció, ja sigui canviant les condicions d’impressió de FAM, ajustant els post-tractaments i/o desenvolupant tractaments de superfície personalitzats. A més, es necessiten pautes de disseny orientades al post-processat i mètodes d’anàlisi de superfícies. Per aconseguir aquest objectiu, es requereixen noves estratègies de disseny de components, protocols de producció i productes, juntament amb un millor control i comprensió de les fallades introduïdes per les condicions de fabricació. Per tant, l’objectiu principal de BOOST3DMETAL és el desenvolupament d’eines avançades i productes específics per a la fabricació i post-processat de components FAM d’alumini, abastant des del disseny de la peça fins al producte final.

Objectius del projecte

L’objectiu principal del projecte BOOST3DMETAL és impulsar la FAM d’alumini i, específicament, la tecnologia de Fusió de Llit de Pols (FLP), mitjançant el desenvolupament i la validació de:

 • Guies de disseny, fabricació i post-processat, així com eines d’avaluació, que permetin la producció de components amb geometria optimitzada en 3D, elaborats amb aliatges lleugers innovadors, que compleixin amb els requisits del sector del transport.
 • Tractaments superficials personalitzats capaços de tractar simultàniament superfícies de FAM no homogènies i complexes.

Els objectius específics del projecte són:

 • 1
  Produir peces d’alumini d’alt valor afegit i degudament post-processades a un preu competitiu que ens permeti arrelar la nostra posició al mercat.
 • 2
  Llançar al mercat nous productes químics per a tractaments superficials de peces d’alumini fabricades mitjançant FAM. S’assegurarà que tots els productes utilitzats siguin segurs i compleixin amb el reglament REACH.
 • 3
  Incloure nous serveis de tractament superficial per a peces d’alumini fabricades mitjançant FAM.
 • 4
  Desenvolupar un programari d’anàlisi de superfícies basat en imatges per controlar la rugositat, morfologia i poder de cobertura fins i tot en forats i recessos mitjançant boroscopi.
 • 5
  Implementar un servei d’anàlisi de superfícies mitjançant el programari desenvolupat durant el projecte.
 • 6
  Crear un assistent predictiu (programari) que contingui pautes orientades al post-processament per al disseny de peces i tractaments superficials.
 • 7
  Oferir serveis de consultoria i formació, basats en pautes orientades al post-processament per al disseny de peces i tractaments superficials.

Per a tots els objectius específics esmentats anteriorment, el tipus de desenvolupament previst és incremental, ja que la innovació es basa en una tecnologia existent i en un model de negoci ja establert (mercats i canals habituals).

ALTRES PROJECTES