DADES DE CONTACTE

Empresa *

Nom i cognoms *

Telèfon *

E-mail *

DADES DEL TREBALL

Material

Quantitat de peces

Tipus de recobriment

Espessor

Subjecte a alguna normativa

Bombo o bastidor

Adjuntar arxiu

Comprobació