Processos i Serveis Materials que ELHCO pot processar
Aliatges d’Alumini Aliatges de Coure Acers de Baix Aliatge Acers d’alta resistència a tracció (>1400 MPa) Acers Resistents a Corrosió Acers Endurits per Precipitació
Preparació de materials
 01. Granallat
 02. Sorrejat
 03. Lacat selectiu
 04. Neteja amb tricloroetilè
 05. Neteja per Ultrasons
 06. Neteja alcalí amb agents de neteja aquosos
 07. Neteja alcalí electrolític catòdic
 08. Neteja alcalí electrolític anòdic
 09. Decapat àcid
 10. Activació àcida
 11. Amalgama Zinc
 12. Níquel Wood
 13. Níquel Strike
Recobriments químics
 14. Níquel Químic
 15. Níquel Químic – Tefló
Recobriments electrolítics
 16. Níquel
 17. Zinc-Níquel
 18. Or
 19. Estany
 20. Plata
 21. Coure
Passivats
 22. Passivat d’acers inoxidables
 23. Passivat de Crom (III)
Anoditzats i Conversió Química
 24. Anoditzat sulfúric
 25. Anoditzat dur
 26. Anoditzat cròmic
 28. Setinat
 29. Alodiat
Tractaments tèrmics post-procés
 30. Tractament tèrmic per la eliminació de la fragilitat per l’hidrogen
 31. Tractament tèrmic per augmentar la duresa
Desmetal·litzats
 32. Níquel
 33. Or
 34. Plata
 35. Estany
 36. Zinc
 37. Desanoditzat

DEMANA MÉS INFORMACIÓ SOBRE ELS NOSTRES SERVEIS

Nom
Email
Assumpte

Comprobació

Missatge