Premi Generalitat de Catalunya


Potencialment, les indústries galvàniques poden arribar a ser molt contaminants, per la seva capacitat de generar residus i aigües residuals; residus que contenen una concentració significativa de metalls pesats. El factor decisiu que va impulsar a l’empresa a realitzar aquest projecte a favor del medi ambient fou la voluntat de reduir la quantitat de residus que es generaven, mitjançant tractaments de depuració al buit que fessin possible l’abocament zero d’aigües residuals.

Premi UNIPEDE


Elhco va implementar un sistema de tractament de residus pioner amb el que s’aconsegueix concentrar al màxim els residus líquids fins a obtenir-ne un llot sòlid, tot això mitjançant un circuit d’evaporadors al buit. Alhora, se n’obté aigua desionitzada de molt bona qualitat que es torna a reutilitzar pels processos industrials.
Amb aquest sistema s’ha aconseguit reduir els costos de l’aigua, el cànon de sanejament, la quantitat de reactius, els abocaments d’aigües residuals i el 50% de llots generats que van a l’abocament.

International ELA Award


Unió Internacional de Productors i Distribuïdors d’Energia Elèctrica (París) fundada l’any 1925 i present a 57 països, dels quals 37 són europeus.