Per assegurar sempre el millor servei de qualitat disposem de dos laboratoris interns, així com també, comptem de la col·laboració de diferents laboratoris externs.

El laboratori intern d’anàlisi química està dotat amb tot l’equipament necessari per controlar l’estabilitat dels banys galvànics, com serien pH-metres, conductímetres, buretes automàtiques de valoració, equips d’anàlisi ràpida, etc.

El laboratori intern de metal·lografia està dotat amb diferents aparells per mesurar les principals propietats físiques dels recobriments:

  • Un equip Fischer de fluorescència de raigs X per l’anàlisi de gruixos i de composició de les capes.
  • Un equip Fischer DUALSCOPE FMP 100 portàtil per dur a terme anàlisi de gruixos dels recobriments no conductors (anoditzats i pintures).
  • Un microduròmetre Fischer per determinar la duresa del recobriment en Vickers.
  • Un boròscop i un miniboròscop de 8 mm i de 2.7 mm, amb angles de visió de 0° i 90°, respectivament. L’equip està dotat amb una càmera de fotos digital integrada que permet realitzar instantànies dels interiors de les peces.
  • Un rugosímetre Mitutoyo.
  • Diversos micròmetres per mesurar cavitats interiors fins a 125 mm i micròmetres per mesurar cavitats exteriors fins a 150 mm.
  • Un microscopi òptic.

Els anàlisi que no podem realitzar a Elhco els externalitzem, per això, mantenim una estreta col·laboració amb els nostres proveïdors Enthone i Atotech, el laboratori de processos industrials Canagrosa, així com també, amb de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

duresa1 valoracio1 fmp100-1 lupa micrometres1 pH-metre1 Raig-X-1