E
LHCO té l’experiència i els coneixements tècnics per a realitzar una gran varietat d’acabats superficials amb els estàndards de qualitat més alts. Recobriments com ara el níquel químic, el níquel químic-tefló, el zinc-níquel, el níquel electrolític, l’or-cobalt, l’estany, la plata, el coure, l’anoditzat i les conversions químiques de l’alumini o el passivat d’acers inoxidables.

Hem estat pioners en l’aplicació de níquel químic a escala industrial, apostant des dels nostres inicis pel sector aeronàutic, així com també altres sectors industrials com: l’electrònica, l’automoció, l’alimentació, els motlles, l’hidràulic-pneumàtic, etc.

Posem tota la nostra atenció en el detall, ja que estem acostumats als treballs de precisió i ens adaptem perfectament a qualsevol especificació. Fem del nostre negoci el fet d’entendre les necessitats del client, el què necessita i el perquè ho necessita. Amb la finalitat de trobar la millor solució pels nostres clients, oferim consultes i consells per a un ampli ventall de recobriments i processos.

Tanmateix, ELHCO és una empresa que neix i creix amb el compromís de desenvolupar la seva activitat dins dels més grans estàndards de qualitat i de medi ambient. A part de les diverses certificacions de qualitat, Elhco també disposa d’un premi com a empresa model per la preservació del medi ambient atorgat per la Generalitat de Catalunya.

L’interès d’ELHCO no és només el d’oferir els millor serveis, sinó també el d’estar sempre al dia amb els últims avanços en matèria de recobriments i de tecnologia. És per això que manté un estret vincle de col·laboració amb diferents entitats de recerca com són:

    • L’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)
    • La Universitat de Barcelona (UB)
    • La Universitat Politècnica de Barcelona (UPC)
    • La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

L
a nostra capacitat d’assolir reptes, d’aconseguir arribar als límits tècnics i d’aplicar nous mètodes ens han portat a col·laborar amb diferents projectes de recerca, com la “Investigació d’un nou braç robòtic poliarticulat amb moviment controlat mitjançant la variació del radi de curvatura”, o el projecte “ATON: Recerca i desenvolupament de noves tecnologies de generació d’energia basades en cel·les fotovoltaiques de capa fina”.

L
a nostra història: