Disposem de diferents tancs de treball amb capacitat màxima de 2000 L.

Elhco - Recobriments galvànics i acabats de superficie

Amb aquest recobriment s’assoleixen totes les propietats mecàniques del níquelfòsfor, i també, la propietat de lubricació que ofereix el tefló. En alguns casos, el recobriment de níquel-fòsfor-tefló assegura una lubricació suficient i confereix un coeficient de fricció prou baix com per no haver de fer servir altres lubricants addicionals.

Com en els cas del recobriment estàndard de níquel-fòsfor, la deposició s’obté mitjançant una reacció auto catalítica. Per tant, el recobriment té la mateixa propietat d’uniformitat en tota la superfície de la peça.

L’aspecte del recobriment és gris matisat i pot ser utilitzat com a recobriment noreflectant.

El recobriment de níquel-fòsfor-tefló proporciona una gran resistència a la corrosió, de la mateixa manera que els recobriments de níquel-fòsfor (sobretot el que conté un elevat contingut en fòsfor); així com també, una bona protecció a l’abrasió, una alta resistència al desgast i un coeficient de fricció baix. Encara que, comparat amb els recobriments de níquel-fòsfor, el níquel-fòsfor-tefló no destaca per la seva duresa.

Per les seves propietats de resistència al desgast i lubricació, la utilització més freqüent dels recobriments de níquel-fòsfor-tefló és per la industria dels motlles i matrius.

Els processos que a Elhco es duen a terme pel sector aeronàutic es fan segons la normativa AIPS 02-04-011.