El recobriment de zinc-níquel és un depòsit binari de zinc (85-88%) i níquel (12-15%), que ofereix una gran resistència a la corrosió, especialment a altes temperatures, i últimament s’utilitza com a substitut del recobriment amb cadmi.

Elhco - Recobriments galvànics i acabats de superficie

També, els recobriments de zinc-níquel ofereixen una bona ductilitat, resistència a alta temperatura i resistència a l’abrasió (és més dur que el recobriment de zinc pur).

Les principals aplicacions del recobriment de zinc-níquel es troben a la indústria d’automoció i d’aeronàutica. Acostumen a ser peces que s’utilitzen per connexions hidràuliques, cargols, sostenidors, discos de fre, etc.

Per la industria aeronàutica, aquest procés el duem a terme segons la normativa AIPS 02-04-006.

Disposem d’un bany galvànic que assegura una gran uniformitat de la capa depositada, que, a més a més, pot treballar a altes densitats de corrent. A Elhco comptem amb un volum del tanc de treball de 1000 L.