En funció del tipus de passivat, el procés proporciona als substrats un millor comportament davant dels diversos factors de corrosió ambiental. Confereix també una neteja de partícules de ferro lliures a la superfície i una millor resistència a la fatiga.

Elhco - Recobriments galvànics i acabats de superficie

És distingeixen dos tipus de passivats:

  • Tipus I: decapat superficial amb solució fluo-nítrica i, posteriorment, passivat amb àcid nítric.
  • Tipus II: decapat superficial amb àcid clorhídric i inhibidor, i, posteriorment, passivat amb àcid nítric i dicromat.

El procediment de treball està enfocat a la industria aeronàutica, conforme a les normatives AIPS 02-05-005 i I+D-P-038. A Elhco, disposem de processos automàtics amb tancs de treball de 420 L.