Granallat - Neteja i decapatge de peces metàliques

El granallat és una tècnica de tractament superficial per impacte mitjançant la qual s’aconsegueix un excel·lent grau de neteja i decapatge.

El granallat és un procés que s’utilitza en la majoria d’indústries que tracten metalls, incloent-t’hi el sector de l’aeronàutica, el de l’automoció, el la construcció, el naval, el ferroviari, etc.

El procés de granallat es basa en el bombardeig de partícules abrasives a elevada velocitat que, en el moment en què impacten a la superfície de la peça metàl·lica, provoquen l’eliminació dels contaminants superficials, com la pintura, l’òxid, la calamina, els residus de fosa, les rebaves de material de fosa, l’estampació, la injecció, etc.

Granallat - Neteja i decapatge de peces metàliques

El granallat destaca per ser un procés de neteja força automatitzat i molt fiable que confereix una òptima preparació de la superfície metàl·lica per després rebre un recobriment.

A Elhco disposem de tres màquines de granallar: la multitavola, amb 20 plats de 200 cm de diàmetre i 150 cm d’alçada; la T-14, amb un únic plat de 1500 cm de diàmetre; i la L-50, una màquina que permet granallar peces a bombo amb una càrrega màxima de fins a 40 Kgs.

Les partícules abrasives (granalla) que utilitzem acostuma a ser d’acer de fosa angular amb un diàmetre de 0.12-0.42 mm i una duresa de més de 60 HRC. De tota manera, en funció dels requeriments i les especificacions del client podem utilitzar qualsevol altre tipus de granalla.