Elhco - Recobriments galvànics i acabats de superficie

L’alodiat és un procés de conversió química de l’alumini mitjançant el qual és genera químicament una capa d’òxid/hidròxid d’alumini amb un gruix de menys de 1 µm, per l’acció d’una solució àcida de cromat. Les capes alodiades ofereixen un grau de protecció a la corrosió i una bona base per acabats orgànics.

A Elhco realitzem el procés d’alodiat pel sector aeronàutic seguint la normativa I+DP-202.

Oferim dos tipus de conversions químiques:

  • Tipus I – Que correspon a l’Alodine 1200 (classe 1A de la normativa MIL-C-5541), és un acabat de color groc.
  • Tipus II – Que correspon a l’Alodine 1500 (classe 3 de la normativa MIL-C-5541), és un acabat incolor.

També, sota demanda del client, es pot fer la conversió química de l’alumini amb Chromital Surtec 650, que forma una capa basada en Cr(III).